سال ۱۴۰۳ «جهش تولید با مشارکت مردم»
شرح وظایف

 

شرح وظایف دفتر جذب  و حمايت  سرمايه گذاري :

               1.       برنامه ريزي و انجام هماهنگي هاي لازم جهت برگزاري نشست هاي منطقه اي استان با استان هاي كشورهاي همسايه ،

                         با رويكردهاي اقتصادي و بازرگاني و توسعه منطقه اي با هماهنگي ساير واحدها ودستگاه هاي ذيربط .

    2.       2.        برنامه ريزي و انجام هماهنگي هاي لازم جهت برگزاري همايش هاي اقتصادي در امور سرمايه گذاري از طريق دستگاه هاي اجرايي ذيربط.

   3.        3.        پيگيري مسائل و مشكلات مربوط به سرمايه گذاران از طريق ساير سازمانها

  4.         4.        شناسایی تنگناهاي موجود در فرايند سرمايه‌گذاري و جذب سرمايه‌گذاران، بخصوص در مناطق محروم  با همكاري دستگاهها

                         در كارگروه هاي منطقه اي مربوطه .

    5.       5.        نظارت بر روند سرمايه گذاري خارجي و ارائه پيشنهادات اجرايي به دستگاههاي ذيربط.

6.           6.        هماهنگي لازم با دستگاه هاي ذيربط در زمينه تشكيل نمايشگاه‌هاي برون مرزي با رويكرد جذب سرمايه گذاري خارجي.

   7.        7.        نظارت بر اجراي مصوبات ستاد سرمايه گذاري استان .

    8.       8.        سیاست گذاری و تبیین خط مشی های سرمایه گذاری با همکاری دستگاههای ذیربط استان.

9.           9.        نظارت بر نحوه پرداخت تسهيلات سرمایه ثابت و اولیه توسط بانكهاي عامل به سرمايه گذاران جدید و واحدهاي توليدي در حال توسعه

                        در سطح استان.   (هماهنگی امور اقتصادی)

             10.      نظارت و همکاری درشناسايي، اولويت بندي و معرفي فرصت هاي سرمايه گذاري استان در حوزه هاي مختلف

                        توسط اداره کل امور اقتصادی و دارایی در استان .

             11.      ارائه پيشنهادات مناسب به منظور حذف قوانین زائد و ایجاد مشوق های قانونی جهت تشويق سرمايه گذاري در استان

             12.      ايجاد پنجره واحد سرمايه گذاري و وحدت رويه در ارائه خدمات و پردازش آمار و اطلاعات در استان .

             13.      نظارت و هماهنگي درامر صدور مجوز هاي مورد نياز سرمايه گذاران در استان .

             14.      بررسي و آسيب شناسي قوانين و مقررات موجود و ارائه پيشنهادات لازم بمنظور بازنگري در آنها درامر سرمایه گذاری.

             15.      نظارت بر عملكرد مركز خدمات سرمايه گذاري و دبيرخانه ستاد سرمايه گذاري در استان .

             16.      مطالعه و بررسي و اظهار نظر در خصوص وضعيت توليد و اشتغال واحدهاي داراي وضعيت  بحراني و انعكاس آن به دستگاه هاي ذيربط.

                         (این بند به دلیل بررسی موضوع پس از بهره برداری مربوط به دفتر هماهنگی امور اقتصادی می باشد)

             17.     تهيه و تنظيم پيش نويس طرح ها، نامه ها و دستورالعمل ها در خصوص وضعيت توليد و ایجاد اشتغال واحدهاي.

                       (توليدي و واحدهاي داراي وضعيت بحراني در استان.مربوط به هماهنگی امور اقتصادی)

             18.      تجزيه و تحليل ،پيگيري و به روز رساني آمار واطلاعات در خصوص نرخ بيكاري و سطح اشتغال در بخش هاي مختلف اقتصادي استان.

                       (این بند مربوط به بخش های آماری سازمان مدیریت و برنامه ریزی واداره کل کار و رفاه اجتماعی است)

             19.      ارائه گزارشهاي تحليلي از وضعيت بازار كار ( اشتغال، توليد و بهره وري ) و ارائه پيشنهادات لازم به  شوراها و كميسيون هاي ذيربط در استان.

                       (این بند مربوط به بخش های آماری سازمان مدیریت و برنامه ریزی واداره کل کار و رفاه اجتماعی است)

             20.      نظارت بر نحوه اجراي مصوبات كارگروه تخصصي اشتغال استان و ارائه پيشنهادات در راستاي رفع مشكلات اجرايي و پيگيري مصوبات آن.

             21.      هماهنگي جهت تشكيل شوراي هماهنگي بانك هاي استان و بررسي و نظارت برعملكرد آنها دربحث تسهيلات.(هماهنگی امور اقتصادی)

             22.      هماهنگي و پيگيري مصوبات شوراي گفتگوي بخش خصوصي و دولتي در سطح استان.

             23.      نظارت براجراي مصوبات و آيين نامه هاي اجرايي قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور.


منو
تمامی حقوق این سایت متعلق به استانداری اردبیل می باشد.