سال ۱۴۰۲؛ سال «مهار تورم و رشد تولید»
معرفی کارکنان

ردیف

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

پست سازمانی

تلفن همراه

تلفن ثابت

1

قادر تقی زاده

فوق لیسانس جغرافیا و برنامه ریزی توریسم

مدیرکل

09143511382

31251218

2

رحیم رضایی

دکتری مدیریت تولید و عملیات

معاون مدیرکل

09143538959

31251226

3

قادر صفرزاده

دکتری اقتصاد

کارشناس مسئول امور تولید و اشتغال

09143557296

31251231

4

ابراهیم سیفی

فوق لیسانس مدیریت مالی

کارشناس مسئول هماهنگی امور سرمایه گذاری

09141546354

31251233

5

فرهاد عظیمی

فوق لیسانس مدیریت دولتی

کارشناس سرمایه گذاری خارجی

091435538

31251276

6

علی سجودی

لیسانس مدیریت

کارشناس تولید و اشتغال کشاورزی

09144541554

31251281

7

مرتضی طهماسپور

لیسانس آمار و احتمال

مسئول دفتر

09141924968

31251218

8

 

 

کارشناس تولید و اشتغال صنعت و معدن

 

 

9

 

 

کارشناس سرمایه گذاری داخلی

 

 

 

منو
تمامی حقوق این سایت متعلق به استانداری اردبیل می باشد.