سال ۱۴۰۳ «جهش تولید با مشارکت مردم»
آیین نامه ها

ردیف

عنوان

1

آیین نامه چگونگی ایجاد مناطق آزاد تجاری – صنعتی

2

آیین نامه چگونگی اداره اماکن عمومی مناطق آزاد تجاری - صنعتی

3

آیین نامه اجرایی عملیات پولی و بانکی در مناطق آزاد تجاری - صنعتی

4

آیین نامه اجرایی قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی

5

آیین نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری

6

آیین نامه هیئت وزیران در خصوص تشکیل مراکز خدمات سرمایه گذاری

7

آیین نامه نحوه مشارکت دستگاه های اجرایی با بخش خصوصی در انجام پروژه ها

8

آئین نامه اجرایی قانون حمل و نقل

9

آیین نامه اجرایی ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

10

آیین نامه اجرایی ماده (۲۰) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

11

آئین نامه اجرایی ماده 54 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

12

آيين نامه ارزش گذاري دارايي هاي نامشهود در طرح هاي سرمايه گذاري

 

 

منو
تمامی حقوق این سایت متعلق به استانداری اردبیل می باشد.