سال ۱۴۰۲؛ سال «مهار تورم و رشد تولید»
بخش آب

لیست فرصتهای( طرح‌های PFS دار) سرمایه گذاری بخش آب در استان اردبیل

ردیف

عنوان طرح

میزان سرمایه گذاری

وضعیت مطالعه طرح

زمین مورد نیاز

(هکتار

زیرساخت

توضیحات

ارزی

(میلیون یورو)

در گردش

(میلیون ریال)

ثابت

(میلیون ریال)

گاز

برق

آب

1

انتقال آب برای کمبود آب شرب اردبیل

717210

-

927

دارای PFS

-

زیر ساخت موجود

زیر ساخت موجود

زیر ساخت موجود

 

2

شبکه آبیاری و زهکشی گیوی

 

645975

56.5

7200

دارای PFS

-

زیر ساخت موجود

زیر ساخت موجود

زیر ساخت موجود

 

 

 

منو
تمامی حقوق این سایت متعلق به استانداری اردبیل می باشد.